divendres, 22 de maig del 2009

Ens mullem! Fora els monuments! Superem el passat!

El grup d'Esquerra Republicana de Catalunya a Torregrossa ha presentat una proposta de moció al Ple municipal per tal de què s'iniciin els tràmits per a la retirada del monument feixista que encara ara resta plantat a l'inici de la zona enjardinada del poble.


Preciaments aquest dies es compelix el 30è aniversari dels Ajuntaments democràtics. I doncs, més de 30 anys després de la dicatdura, tenim un símbol que ens la recorda, el monument de la vergonya.


Mireu, perquè n'estigueu al corrent, el que vam proposar va ser una moció on es concretaven tres actuacions concretes:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que es commemoren els trenta anys d’Ajuntaments democràtics, i amb la voluntat de contribuir a la convivència del nostre poble, des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, i fent referència als símbols dels jardins municipals de la nostra vila que recorden la guerra civil espanyola, presentem la següent proposta al proper ple ordinari, pel seu debat i aprovació si s’escau
El Grup Municipal d’Esquerra-AM proposa al Ple de l’ajuntament de Torregrossa els següents
ACORDS:
1. Que l’Ajuntament estableixi un calendari per retirar els símbols que recorden la guerra civil espanyola, siguin del tipus que siguin, dels nostres jardins municipals.


2. Que es traslladin els símbols al cementiri municipal, com a lloc per a la memòria històrica i se’n tregui la simbologia.


3. Que l’Ajuntament sol·liciti els ajuts econòmics pertinents a les Administracions supramunicipals perquè aquests treballs no repercuteixin al pressupost municipal.

Abans que ens tireu la cavalleria per sobre, faig uns aclariments que crec que són necessaris i justos. La voluntat del nostre grup és acabar amb aquells símbols que representen una dictadura feixista, que va fer tan mal al nostre país i a la nostra gent. És evident que els dos monuments no representen el mateix, però cal tenir present com es van desenvolupar els fets: quan va arribar el moment de retirar el monument que literalment descriu "Caídos por Dios y por la Patria. Presentes", el govern municipal d'aleshores va tenir la brillant idea de fer-ne un altre, a l'altra banda dels jardins municipals, de mida similar, per tal de recordar aquelles persones que van morir a la guerra civil. Molt bé, ens sobra un monument i en fem un altre! Deia doncs, que no són el mateix, però considero que els monuments actuals no fan sinó representar cadascun un bàndol diferent, no fan sinó dividir en dos i perpetuar en les pedres aquesta divisió.


Per això, el més adequat, al nostre entendre, és retira-los els dos, i superar aquesta pàgina de la història.


El fet de portar-los al cemintiri és per seguir les recomanacions que fan els experts en memòria històrica. I és que encara que no ens agradi, els símbols representen una part de la nostra història, i si no volem oblidar qui som i d'on venir, hem de recordar aquelles etapes viscudes, per aprendre'n. Això sí, seria recomanable que s'en treiés aquella simbologia (plaques o inscripcions) que pot ferir sensibilitats.


I finalment demanem que des de l'equip de govern es busqui els ajuts econòmics pertinents, perquè la retirada dels monuments no suposi cap despesa extraordinària pels torregrossins i torregrossines. Ja prous anys hem aguantat haver de veure el monument de davant la biblioteca cada dia!

Crec que és del tot necessari encetar aquest debat, o si més no, socialitzar-lo! A Torregrossa no hi ha d'haver tabús ni pors. La gran majoria de la gent que viu al municipi no va viure la guerra civil. I molts dels i les joves del poble no vam ni tan sols viure el franquisme. Per això, ha arribat el moment d'afrontar aquesta realitat. He viscut 24 anys tenint vergonya d'un trosset del meu poble i no en vull viure ni un més.